Situationsbilleder:  
Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne for eksempel være atleter til et stævne, gæster til en opvisning, legende børn i en skolegård eller besøgende i en zoologisk have.

Situationsbilleder er ok. Man må altså gerne offentliggøre situationsbilleder på klubbens hjemmeside uden at spørge om lov først. I henhold til Datatilsynets praksis vedrørende offentliggørelse af billeder på internet, kan man lovligt offentliggøre situationsbilleder uden forudgående at have indhentet samtykke. Det kunne eksempelvis være fra korets   koncerter eller angesemanger i offentligt rum rum.. Udgangspunktet er således, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke med hjemmel i interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.
Portrætbilleder kræver samtykke fra personen på billedet. Hvis man vil offentliggøre portrætter af  medlemmer, ledere og trænere, skal man altid spørge om lov. Det kræver altså et samtykke fra personen(erne) på et portrætbillede før at det kan lægges på korets hjemmeside.
Det hører med til billedet, at der som regel ikke kan rejses krav om godtgørelse, selv om et foto uberettiget har været bragt uden samtykke. Det skyldes, at der som regel ikke er nogen kommerciel værdi knyttet til en ikke-kendt persons billede.

Situationsbilleder:  
Situationsbilleder defineres i denne sammenhæng som billeder, hvor en aktivitet eller en situation er det egentlige formål med billedet. Det kunne for eksempel være atleter til et stævne, gæster til en opvisning, legende børn i en skolegård eller besøgende i en zoologisk have.

Situationsbilleder er ok. Man må altså gerne offentliggøre situationsbilleder på klubbens hjemmeside uden at spørge om lov først. I henhold til Datatilsynets praksis vedrørende offentliggørelse af billeder på internet, kan man lovligt offentliggøre situationsbilleder uden forudgående at have indhentet samtykke. Det kunne eksempelvis være fra korets   koncerter eller angesemanger i offentligt rum rum.. Udgangspunktet er således, at situationsbilleder kan offentliggøres uden samtykke med hjemmel i interesseafvejningsreglen i persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 7.
Portrætbilleder kræver samtykke fra personen på billedet. Hvis man vil offentliggøre portrætter af  medlemmer, ledere og trænere, skal man altid spørge om lov. Det kræver altså et samtykke fra personen(erne) på et portrætbillede før at det kan lægges på korets hjemmeside.
Det hører med til billedet, at der som regel ikke kan rejses krav om godtgørelse, selv om et foto uberettiget har været bragt uden samtykke. Det skyldes, at der som regel ikke er nogen kommerciel værdi knyttet til en ikke-kendt persons billede.